Bầu trời quang đãng 24 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
20°/29°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.44 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Gió
16.88 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Gió
17.06 km/h
Khả năng có mưa
59 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Gió
9.32 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất
766.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Gió
9.36 km/h
Khả năng có mưa
65 %
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Gió
6.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Quảng Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
480.65
NH3
0.2
NO
0
NO2
2.68
O3
55.08
PM10
115.58
PM25
111.76
SO2
2.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:43 AM
05:33 PM