Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26°/31°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.45 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:12 18:36
Gió
8.78 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:13 18:36
Gió
6.37 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:13 18:36
Gió
6.3 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:13 18:36
Gió
8.96 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:36
Gió
5.11 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh những ngày tới

Lượng mưa Quảng Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
560.76
NH3
0.37
NO
0
NO2
3.9
O3
28.61
PM10
54.23
PM25
51.47
SO2
4.05

Bình minh / Hoàng hôn

05:12 AM
06:36 PM