Mây đen u ám 22 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
21°/31°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.21 km/h
Điểm ngưng
21 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Gia Lai theo giờ

Thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:18
Gió
16.56 km/h
Khả năng có mưa
52 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:18
Gió
14.9 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:18
Gió
16.42 km/h
Khả năng có mưa
56 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:18
Gió
16.24 km/h
Khả năng có mưa
48 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:18
Gió
11.56 km/h
Khả năng có mưa
60 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Gia Lai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
307.08
NH3
0.27
NO
0
NO2
0.94
O3
21.99
PM10
1.98
PM25
1.78
SO2
0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:23 AM
06:18 PM