Mây đen u ám 22 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
20°/26°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.45 km/h
Điểm ngưng
19 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Gia Lai theo giờ

Thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Gió
15.41 km/h
Khả năng có mưa
52 %
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Gió
14.54 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Gió
15.08 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Gió
15.41 km/h
Khả năng có mưa
28 %
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Gió
13.03 km/h
Khả năng có mưa
40 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai những ngày tới

Lượng mưa Gia Lai những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
440.6
NH3
0
NO
0
NO2
11.48
O3
22.71
PM10
11.84
PM25
10.07
SO2
4.89

Bình minh / Hoàng hôn

05:57 AM
05:18 PM