Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
25°/37°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.6 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Nam theo giờ

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:20
Gió
12.28 km/h
Khả năng có mưa
39 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:21
Gió
12.78 km/h
Khả năng có mưa
39 %
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:21
Gió
19.58 km/h
Khả năng có mưa
75 %
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:21
Gió
13.5 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:21
Gió
10.51 km/h
Khả năng có mưa
73 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Quảng Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
640.87
NH3
8.61
NO
0.27
NO2
8.74
O3
2.33
PM10
31.25
PM25
19.27
SO2
2.8

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:20 PM