Mây rải rác 24 °

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
23°/29°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.02 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Nam theo giờ

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Gió
14.36 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Gió
12.06 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Gió
13.32 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Gió
19.44 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Gió
24.16 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Quảng Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
257.02
NH3
1.96
NO
0
NO2
3.13
O3
28.61
PM10
6.9
PM25
4.02
SO2
1.52

Bình minh / Hoàng hôn

05:36 AM
05:31 PM