Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
7.9 km
Gió
6.08 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hoài Đức - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Hoài Đức - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Gió
15.12 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
16.74 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Gió
21.92 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
12.49 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
10.98 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoài Đức - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoài Đức - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Hoài Đức - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1482.01
NH3
8.87
NO
0.05
NO2
49.35
O3
15.74
PM10
134.87
PM25
108.01
SO2
25.03

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:40 PM