Mây cụm 24 °

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
21°/27°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.53 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Gió
11.99 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
15.52 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Gió
27.54 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất
766.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
31.46 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
18.29 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
961.3
NH3
8.36
NO
0
NO2
21.59
O3
31.47
PM10
89.67
PM25
80.4
SO2
15.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:48 AM
05:40 PM