Mây đen u ám 30 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.55 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:39
Gió
18.61 km/h
Khả năng có mưa
50 %
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:39
Gió
16.67 km/h
Khả năng có mưa
28 %
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:39
Gió
18.18 km/h
Khả năng có mưa
68 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:39
Gió
13.39 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:39
Gió
11.16 km/h
Khả năng có mưa
41 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
410.56
NH3
8.23
NO
0
NO2
6
O3
16.27
PM10
7.29
PM25
4.14
SO2
3.13

Bình minh / Hoàng hôn

05:21 AM
06:39 PM