Mây rải rác 23 °

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
20°/27°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
6.04 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Mỹ Đức - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Mỹ Đức - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Gió
11.66 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Gió
11.88 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Gió
17.68 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Gió
13.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Đức - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Đức - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Mỹ Đức - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1441.96
NH3
3.58
NO
0.89
NO2
80.2
O3
1.39
PM10
130.39
PM25
116.08
SO2
40.05

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:40 PM