Mây cụm 13 °

Mây cụm

Cảm giác như 13°.

Thấp/Cao
13°/21°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
12 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sơn La theo giờ

Thời tiết Sơn La những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Gió
6.16 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Gió
7.27 km/h
Khả năng có mưa
1 %
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Gió
6.7 km/h
Khả năng có mưa
2 %
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Gió
6.34 km/h
Khả năng có mưa
1 %
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Gió
5.94 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Sơn La những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
367.17
NH3
1.05
NO
0.03
NO2
2.46
O3
7.96
PM10
28.23
PM25
25.69
SO2
0.26

Bình minh / Hoàng hôn

06:28 AM
05:22 PM