Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
22°/32°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.34 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sơn La theo giờ

Thời tiết Sơn La những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:50
Gió
3.85 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:50
Gió
3.78 km/h
Khả năng có mưa
75 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:50
Gió
4.39 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:50
Gió
3.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:27 18:50
Gió
3.78 km/h
Khả năng có mưa
89 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Sơn La những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
440.6
NH3
0.95
NO
0.64
NO2
3.51
O3
0.55
PM10
10.09
PM25
7
SO2
0.65

Bình minh / Hoàng hôn

05:26 AM
06:50 PM