Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.15 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hậu Giang theo giờ

Thời tiết Hậu Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:22
Gió
15.34 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:22
Gió
24.88 km/h
Khả năng có mưa
54 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:22
Gió
14.87 km/h
Khả năng có mưa
54 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:22
Gió
18.79 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:22
Gió
18.65 km/h
Khả năng có mưa
76 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Hậu Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
854.49
NH3
7.92
NO
0.02
NO2
14.22
O3
20.39
PM10
40.27
PM25
33.12
SO2
2.41

Bình minh / Hoàng hôn

05:41 AM
06:22 PM