Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/27°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
9.72 km
Gió
10.04 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hậu Giang theo giờ

Thời tiết Hậu Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Gió
15.48 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Gió
14.15 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Gió
14.29 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Gió
11.12 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Hậu Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1575.47
NH3
16.47
NO
8.72
NO2
20.56
O3
0.1
PM10
75.95
PM25
59.39
SO2
4.59

Bình minh / Hoàng hôn

05:46 AM
05:45 PM