Mưa vừa 30 °

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
28°/37°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.61 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Nam Định theo giờ

Thời tiết Nam Định những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:39
Gió
19.3 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:39
Gió
13.03 km/h
Khả năng có mưa
41 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:39
Gió
11.74 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:39
Gió
13.07 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:39
Gió
16.13 km/h
Khả năng có mưa
75 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Nam Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
734.33
NH3
15.2
NO
0
NO2
23.31
O3
22.53
PM10
27.72
PM25
18.17
SO2
12.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:39 PM