Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/27°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
6.32 km
Gió
5.4 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Gió
13.54 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
14.47 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Gió
13.9 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Gió
11.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chương Mỹ - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chương Mỹ - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Chương Mỹ - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
3791.81
NH3
13.3
NO
76.89
NO2
58.26
O3
0
PM10
232.87
PM25
198.75
SO2
27.66

Bình minh / Hoàng hôn

05:49 AM
05:40 PM