Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
25°/29°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.52 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Bình theo giờ

Thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Gió
13.39 km/h
Khả năng có mưa
38 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Gió
13.21 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Gió
12.06 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
25/ 22°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Gió
37.44 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
20/ 23°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Gió
23.36 km/h
Khả năng có mưa
87 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Quảng Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
211.95
NH3
0.23
NO
0
NO2
0.37
O3
65.8
PM10
10.1
PM25
9.51
SO2
0.28

Bình minh / Hoàng hôn

05:44 AM
05:38 PM