Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
28°/35°
Độ ẩm
73 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.94 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Bình theo giờ

Thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:32
Gió
26.21 km/h
Khả năng có mưa
15 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:32
Gió
23.44 km/h
Khả năng có mưa
9 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:32
Gió
20.38 km/h
Khả năng có mưa
9 %
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:32
Gió
19.19 km/h
Khả năng có mưa
12 %
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:32
Gió
20.38 km/h
Khả năng có mưa
66 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Quảng Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
270.37
NH3
0.79
NO
0
NO2
1.71
O3
29.33
PM10
0.83
PM25
0.73
SO2
0.39

Bình minh / Hoàng hôn

05:23 AM
06:32 PM