Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26°/32°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.69 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bạc Liêu theo giờ

Thời tiết Bạc Liêu những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:20
Gió
16.7 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:41 18:20
Gió
20.59 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:20
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
52 %
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:20
Gió
20.81 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:42 18:21
Gió
19.62 km/h
Khả năng có mưa
76 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Bạc Liêu những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1001.36
NH3
8.87
NO
1.29
NO2
14.22
O3
2.01
PM10
45.77
PM25
37.13
SO2
2.74

Bình minh / Hoàng hôn

05:41 AM
06:20 PM