Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/29°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
23.26 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bạc Liêu theo giờ

Thời tiết Bạc Liêu những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Gió
28.33 km/h
Khả năng có mưa
46 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Gió
22.32 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Gió
26.21 km/h
Khả năng có mưa
68 %
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Gió
27.25 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Gió
21.35 km/h
Khả năng có mưa
70 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu những ngày tới

Lượng mưa Bạc Liêu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
370.5
NH3
3.33
NO
0
NO2
5.23
O3
42.92
PM10
14.22
PM25
9.29
SO2
1.1

Bình minh / Hoàng hôn

05:59 AM
05:36 PM