Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.1 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Tháp theo giờ

Thời tiết Đồng Tháp những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Gió
13.43 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Gió
18.14 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Gió
9.94 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Gió
12.35 km/h
Khả năng có mưa
96 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Đồng Tháp những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
2937.32
NH3
41.54
NO
33.98
NO2
33.93
O3
0
PM10
164.83
PM25
134.04
SO2
15.5

Bình minh / Hoàng hôn

05:45 AM
05:44 PM