Mây đen u ám 26 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/34°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.9 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:13 18:40
Gió
7.52 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:40
Gió
12.24 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:40
Gió
8.21 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:14 18:40
Gió
12.28 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:15 18:40
Gió
7.92 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Lạng Sơn những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
867.84
NH3
0.43
NO
0
NO2
7.88
O3
52.93
PM10
80.41
PM25
77.44
SO2
11.21

Bình minh / Hoàng hôn

05:13 AM
06:40 PM