Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/20°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.34 km/h
Điểm ngưng
17 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Gió
10.98 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Gió
9.54 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Gió
11.23 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Gió
10.91 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Gió
8.78 km/h
Khả năng có mưa
80 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Quảng Trị những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
500.68
NH3
0.63
NO
0
NO2
3.17
O3
50.78
PM10
33.13
PM25
31.73
SO2
3.82

Bình minh / Hoàng hôn

06:07 AM
05:18 PM