Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26°/37°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.62 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:29
Gió
27.43 km/h
Khả năng có mưa
20 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:29
Gió
27.29 km/h
Khả năng có mưa
4 %
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất
752.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:29
Gió
28.51 km/h
Khả năng có mưa
4 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:29
Gió
23.36 km/h
Khả năng có mưa
8 %
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:24 18:29
Gió
20.92 km/h
Khả năng có mưa
64 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị những ngày tới

Lượng mưa Quảng Trị những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
230.31
NH3
0.63
NO
0
NO2
0.95
O3
14.66
PM10
0.64
PM25
0.5
SO2
0.18

Bình minh / Hoàng hôn

05:22 AM
06:29 PM