Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
22°/32°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.31 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tây Ninh theo giờ

Thời tiết Tây Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Gió
16.63 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Gió
16.34 km/h
Khả năng có mưa
80 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Gió
11.95 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Gió
15.84 km/h
Khả năng có mưa
45 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Gió
13.14 km/h
Khả năng có mưa
13 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh những ngày tới

Lượng mưa Tây Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
547.41
NH3
2.31
NO
0.02
NO2
6.26
O3
8.94
PM10
16.5
PM25
14.18
SO2
0.64

Bình minh / Hoàng hôn

06:01 AM
05:31 PM