Mây đen u ám 22 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/33°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.42 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Phước theo giờ

Thời tiết Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Gió
10.66 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Gió
9.58 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Gió
10.15 km/h
Khả năng có mưa
48 %
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Gió
11.23 km/h
Khả năng có mưa
42 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Gió
8.32 km/h
Khả năng có mưa
35 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Bình Phước những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
447.27
NH3
2.09
NO
0.03
NO2
4.58
O3
8.32
PM10
11.92
PM25
8.85
SO2
0.6

Bình minh / Hoàng hôn

05:59 AM
05:27 PM