Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/30°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.06 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Phước theo giờ

Thời tiết Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:32 18:19
Gió
11.16 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:19
Gió
7.49 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:20
Gió
10.33 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:20
Gió
12.96 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:33 18:20
Gió
9.5 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Bình Phước những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
660.9
NH3
2.85
NO
0.01
NO2
5.23
O3
17.35
PM10
20.86
PM25
19.33
SO2
0.95

Bình minh / Hoàng hôn

05:32 AM
06:19 PM