Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
28°/38°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.71 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ninh Bình theo giờ

Thời tiết Ninh Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:40
Gió
20.41 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:40
Gió
13.18 km/h
Khả năng có mưa
33 %
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:40
Gió
16.42 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:40
Gió
11.63 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:40
Gió
15.62 km/h
Khả năng có mưa
62 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
640.87
NH3
13.17
NO
0.02
NO2
14.4
O3
9.03
PM10
22.02
PM25
13.83
SO2
4.35

Bình minh / Hoàng hôn

05:20 AM
06:40 PM