Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

 • Thấp/Cao
  24°/28°
 • Độ ẩm
  88 %
 • Lượng mưa
  13.65 mm
 • Ngày/Đêm
  28°/24°
 • Sáng/Tối
  25°/25°
 • Áp suất
  759.81 mmhg
 • Gió
  8.1 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:49 AM 05:39 PM

T7 08/10

Mưa nhẹ 25°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

 • Thấp/Cao
  23°/25°
 • Độ ẩm
  88 %
 • Lượng mưa
  6.69 mm
 • Ngày/Đêm
  25°/24°
 • Sáng/Tối
  23°/24°
 • Áp suất
  760.56 mmhg
 • Gió
  9.25 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:49 AM 05:38 PM

CN 09/10

Mưa nhẹ 26°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

 • Thấp/Cao
  22°/26°
 • Độ ẩm
  82 %
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • Ngày/Đêm
  26°/22°
 • Sáng/Tối
  23°/24°
 • Áp suất
  762.06 mmhg
 • Gió
  15.66 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:49 AM 05:37 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hà Nội 3 ngày tới

Mây thưa 26°

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:49 17:39

Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

761.31 mmhg

Tầm nhìn

7 km

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:49
17:39