Mưa vừa 31 °

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.94 km/h
Điểm ngưng
28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Giang theo giờ

Thời tiết Bắc Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:41
Gió
20.84 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:41
Gió
14.15 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:17 18:41
Gió
22.03 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:41
Gió
8.06 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:41
Gió
11.27 km/h
Khả năng có mưa
98 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Bắc Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1174.93
NH3
8.04
NO
0
NO2
20.91
O3
33.26
PM10
103.13
PM25
88.89
SO2
10.85

Bình minh / Hoàng hôn

05:17 AM
06:41 PM