Mưa cường độ nặng 25 °

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/36°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
5.26 km
Gió
5.44 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Giang theo giờ

Thời tiết Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:18 18:48
Gió
5.58 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:49
Gió
6.88 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:48
Gió
3.89 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:48
Gió
7.09 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:48
Gió
5.11 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Hà Giang những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
387.19
NH3
1.47
NO
0
NO2
4.5
O3
10.64
PM10
7.09
PM25
5.71
SO2
0.92

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:48 PM