Mưa nhẹ 22 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
20°/30°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.5 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đắk Nông theo giờ

Thời tiết Đắk Nông những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Gió
13.82 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Gió
13.1 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Gió
8.68 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Gió
11.59 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Gió
5.87 km/h
Khả năng có mưa
88 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông những ngày tới

Lượng mưa Đắk Nông những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
236.99
NH3
0.22
NO
0
NO2
1.31
O3
26.11
PM10
3.54
PM25
2.41
SO2
0.29

Bình minh / Hoàng hôn

05:36 AM
05:33 PM