Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/31°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.25 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Cần Thơ theo giờ

Thời tiết Cần Thơ những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Gió
12.74 km/h
Khả năng có mưa
55 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Gió
9.32 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Gió
15.16 km/h
Khả năng có mưa
39 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Gió
12.78 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Gió
7.78 km/h
Khả năng có mưa
74 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cần Thơ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Cần Thơ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1361.85
NH3
8.87
NO
0.5
NO2
26.39
O3
4.16
PM10
78.38
PM25
61.26
SO2
6.62

Bình minh / Hoàng hôn

06:01 AM
05:35 PM