Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.28 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Yên theo giờ

Thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:13
Gió
19.12 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
753.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:13
Gió
17.93 km/h
Khả năng có mưa
40 %
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:13
Gió
19.73 km/h
Khả năng có mưa
61 %
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
754.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:13
Gió
19.48 km/h
Khả năng có mưa
36 %
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:21 18:13
Gió
25.81 km/h
Khả năng có mưa
49 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Phú Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
330.45
NH3
2.15
NO
0
NO2
2.01
O3
28.97
PM10
2.42
PM25
1.92
SO2
0.57

Bình minh / Hoàng hôn

05:20 AM
06:13 PM