Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/28°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.85 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Yên theo giờ

Thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Gió
15.16 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Gió
15.34 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Gió
19.51 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Gió
13.82 km/h
Khả năng có mưa
100 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Phú Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
277.04
NH3
3.99
NO
0.01
NO2
4.28
O3
23.6
PM10
6.18
PM25
4.09
SO2
1.16

Bình minh / Hoàng hôn

05:32 AM
05:29 PM