Thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
1.85 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa
0 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
39 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
32 %
Gió
9.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
35 %
Gió
7.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa
0.22 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa
1.63 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
3.01 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
3.53 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa
1.52 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa
1.66 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa
7.62 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
13.18 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa
2.15 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa
0.82 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa
1.54 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
9.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51

Dự báo thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn

06:35 17:42

Thấp/Cao

11°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

767.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:35
17:42