Thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
2.81 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
10.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa
1.09 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
7.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa
0.98 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
10.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa
4.12 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
13.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa
2.64 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
13.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa
0.25 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
7.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa
1.02 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa
0.7 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa
0.46 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa
1.89 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa
7.66 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
10.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa
1.12 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa
1.37 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa
1.31 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa
1.27 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04

Dự báo thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mây đen u ám 12°

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:59

Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

87%

Áp suất

768.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0.32

Bình minh / Hoàng hôn

06:19
17:59