Thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
21.53 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
10.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
14.78 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa
7.92 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
9.65 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa
11.03 mm
Áp suất
748.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa
7.68 mm
Áp suất
747.06 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
7.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa
14.63 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
6.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa
15.03 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa
10.97 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa
6.4 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
6.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa
3.5 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa
2.41 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa
0.54 mm
Áp suất
747.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
9.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35

Dự báo thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mưa vừa 28°

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:25 18:39

Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

2.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:25
18:39