Thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
11.03 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
9.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
1.38 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
9.54 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
8.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
11.34 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
7.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
7.55 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
5.45 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
10.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
1.87 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
11.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
16.49 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
15.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
6.45 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
15.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
12.58 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
15.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
3.11 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
11.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
2.68 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
10.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37

Dự báo thời tiết Hà Nội 15 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:32

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.83 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:32