Mây cụm 30 °

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.09 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:12
Gió
16.99 km/h
Khả năng có mưa
24 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:12
Gió
14.11 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
753.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:22 18:12
Gió
15.77 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:12
Gió
16.74 km/h
Khả năng có mưa
39 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:23 18:12
Gió
10.62 km/h
Khả năng có mưa
58 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
507.36
NH3
3.36
NO
0.16
NO2
6.17
O3
1.88
PM10
15.17
PM25
11.65
SO2
0.95

Bình minh / Hoàng hôn

05:22 AM
06:12 PM