Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/26°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.45 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Gió
21.42 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Gió
19.37 km/h
Khả năng có mưa
92 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Gió
27.18 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Gió
26.75 km/h
Khả năng có mưa
49 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
427.25
NH3
2.41
NO
0.04
NO2
3.13
O3
8.49
PM10
13.39
PM25
12.06
SO2
0.55

Bình minh / Hoàng hôn

05:51 AM
05:17 PM