Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
28°/37°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.58 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hưng Yên theo giờ

Thời tiết Hưng Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:40
Gió
17.21 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất
749.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:40
Gió
11.56 km/h
Khả năng có mưa
50 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:40
Gió
13.79 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:40
Gió
8.96 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:40
Gió
13.18 km/h
Khả năng có mưa
80 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Hưng Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
921.25
NH3
17.23
NO
0.03
NO2
32.56
O3
13.59
PM10
40.15
PM25
26.93
SO2
15.74

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:40 PM