Bầu trời quang đãng 26 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
20°/28°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Gia Lâm - Hà Nội theo giờ

Thời tiết Gia Lâm - Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Gió
16.99 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Gió
13.21 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Gió
27.5 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất
767.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Gió
20.95 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Gió
17.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lâm - Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lâm - Hà Nội những ngày tới

Lượng mưa Gia Lâm - Hà Nội những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1602.17
NH3
11.91
NO
0.5
NO2
44.55
O3
8.58
PM10
127.87
PM25
94
SO2
13.83

Bình minh / Hoàng hôn

05:48 AM
05:39 PM