Mây thưa 26 °

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
21°/30°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Gió
11.63 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Gió
15.34 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Gió
16.96 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất
768.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Gió
8.1 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Gió
5.94 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Phúc những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
921.25
NH3
5.32
NO
0
NO2
23.99
O3
44.35
PM10
98.22
PM25
85.85
SO2
18.6

Bình minh / Hoàng hôn

05:50 AM
05:40 PM