Mưa nhẹ 32 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.54 km/h
Điểm ngưng
28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:43
Gió
15.19 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất
748.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:19 18:43
Gió
14.33 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:43
Gió
16.67 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
751.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:43
Gió
4.43 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất
750.06 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:20 18:43
Gió
10.98 km/h
Khả năng có mưa
84 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Phúc những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình
Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
CO
947.95
NH3
13.05
NO
0.48
NO2
38.39
O3
1.95
PM10
37.9
PM25
23
SO2
17.17

Bình minh / Hoàng hôn

05:19 AM
06:43 PM