Mây rải rác 26 °

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/32°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.71 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hồ Chí Minh theo giờ

Thời tiết Hồ Chí Minh những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Gió
9.25 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Gió
9.25 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Gió
10.19 km/h
Khả năng có mưa
53 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Gió
9.58 km/h
Khả năng có mưa
58 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Gió
10.66 km/h
Khả năng có mưa
57 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Hồ Chí Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1054.76
NH3
4.5
NO
0.06
NO2
16.28
O3
13.05
PM10
44.83
PM25
39.38
SO2
3.07

Bình minh / Hoàng hôn

05:58 AM
05:29 PM