Mây đen u ám 20 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
20°/24°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
1.58 km
Gió
5.08 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

Thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Gió
14.29 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Gió
13.93 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Gió
16.85 km/h
Khả năng có mưa
47 %
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Gió
15.98 km/h
Khả năng có mưa
25 %
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Gió
15.19 km/h
Khả năng có mưa
38 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm
CO
453.95
NH3
0
NO
0
NO2
7.2
O3
32.9
PM10
11.96
PM25
10.93
SO2
2.71

Bình minh / Hoàng hôn

05:56 AM
05:20 PM