Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
21°/28°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.93 km/h
Điểm ngưng
21 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

Thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:17
Gió
13.72 km/h
Khả năng có mưa
64 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:17
Gió
11.66 km/h
Khả năng có mưa
74 %
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất
755.31 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:25 18:17
Gió
11.59 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:17
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
58 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất
757.56 mmhg
Sun Rise/Sun Set
05:26 18:17
Gió
8.14 km/h
Khả năng có mưa
81 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk những ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
420.57
NH3
0.3
NO
0
NO2
3.43
O3
11.09
PM10
8.18
PM25
6.51
SO2
0.66

Bình minh / Hoàng hôn

05:25 AM
06:17 PM