Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội theo giờ

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
1.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
6.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
7.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
6.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
6.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
4.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
1.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
1.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.26
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
5.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
8.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
9.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
8.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
7.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
4.46
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
1.96
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Xuân - Hà Nội trong 12h tới

Mây đen u ám 20°

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn

05:50 18:10

Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:50 AM
06:10 PM