Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội theo giờ

Áp suất
765.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.81 mmhg
UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.81 mmhg
UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
2.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
3.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
3.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
3.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
2.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
0.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Xuân - Hà Nội trong 12h tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:15

Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

66%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.16 km/h

Điểm ngưng

8 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:20 AM
05:15 PM