Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 30 ngày tới

Mưa
0.13 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
9.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa
1 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa
1.94 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
7.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa
2.47 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
8.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa
2.31 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
8.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa
2.88 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa
3.53 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
10.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa
12.5 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa
13.27 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
10.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa
1.68 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa
1.84 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
7.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa
2.22 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa
0.27 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa
0.37 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa
0.83 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa
1.99 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
6.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa
1.78 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa
1.03 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa
1.04 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:57
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
12.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
9.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
8.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
8.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
9.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
43 %
Gió
10.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa
0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
41 %
Gió
9.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa
0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
10.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa
0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa
0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
8.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Xem thêm

Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 30 ngày tới

Mây rải rác 20°

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn

06:33 17:46

Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

54%

Áp suất

759.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.39 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:33
17:46