Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
10.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
9.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
10.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
8.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
10.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
9.43 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa
0.11 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
12.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
51 %
Gió
15.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
8.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
42 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
41 %
Gió
12.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19

Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 15 ngày tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:15

Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

66%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.16 km/h

Điểm ngưng

8 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:20
17:15