Thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 10 ngày tới

Mưa
65.46 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa
21.08 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
8.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa
2.26 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
6.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa
4.12 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
6.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa
0.32 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
5.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa
1.22 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa
1.57 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa
35.49 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa
123.46 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
12.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa
39.1 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
9.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41

Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 10 ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:46 17:49

Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

5.74 km

Gió

9.61 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:46
17:49