Thời tiết Thường Tín - Hà Nội 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
10.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa
0.16 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
11.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0.13 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
10.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
9.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
8.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
9.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
11.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
12.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
14.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
15.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
44 %
Gió
12.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
44 %
Gió
14.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
44 %
Gió
13.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19

Dự báo thời tiết Thường Tín - Hà Nội 15 ngày tới

Mây đen u ám 14°

Mây đen u ám

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:15

Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

68%

Áp suất

764.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.66 km/h

Điểm ngưng

8 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:19
17:15