Bầu trời quang đãng 14 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Thấp/Cao
14°/20°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.42 km/h
Điểm ngưng
11 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Nhị Khê - Thường Tín theo giờ

Thời tiết Nhị Khê - Thường Tín những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Gió
11.27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Gió
13.54 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Gió
11.92 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Gió
9.76 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Gió
7.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nhị Khê - Thường Tín trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nhị Khê - Thường Tín những ngày tới

Lượng mưa Nhị Khê - Thường Tín những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1014.71
NH3
13.55
NO
0.02
NO2
21.76
O3
27.9
PM10
113.78
PM25
98.72
SO2
7.39

Bình minh / Hoàng hôn

06:20 AM
05:14 PM