Thời tiết Ứng Hòa - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
8.81 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
7.9 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
6.89 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
5.7 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ứng Hòa - Hà Nội những ngày tới

Mưa cường độ nặng 27°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:40

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.11 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:40