Thời tiết Thanh Trì - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
7.01 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
7.58 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Trì - Hà Nội những ngày tới

Mưa cường độ nặng 32°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.08 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:40