Thời tiết Tây Hồ - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
60 %
Tầm nhìn
8.22 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
7.18 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Hồ - Hà Nội những ngày tới

Mưa cường độ nặng 31°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:41

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

18.5 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:41