Thời tiết Sơn Tây - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
9.51 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
8.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Hà Nội những ngày tới

Mây đen u ám 30°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:42

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.73 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:42