Thời tiết Sơn Tây - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Hà Nội những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:47 17:50

Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

5.48 km

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

05:47
17:50