Thời tiết Phúc Thọ - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
9.09 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
6.72 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Thọ - Hà Nội những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:42

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.99 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:42