Thời tiết Mê Linh - Hà Nội 7 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
9.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
8.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
9.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
7.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
8.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
9.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16

Dự báo thời tiết Mê Linh - Hà Nội 7 ngày tới

Bầu trời quang đãng 14°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:15

Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

765.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.42 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:21
17:15