Thời tiết Long Biên - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
9.73 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
7.56 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
5.97 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Biên - Hà Nội những ngày tới

Mây đen u ám 31°

Mây đen u ám

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

15.55 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:40