Thời tiết Hà Đông - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
9.18 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
6.9 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
7.5 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Đông - Hà Nội những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:41

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

13.5 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:41