Thời tiết Đan Phượng - Hà Nội ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đan Phượng - Hà Nội những ngày tới

Mây cụm 29°

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:42

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:42