Thời tiết Thái Bình theo giờ

Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
0.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.81 mmhg
UV
1.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
2.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
2.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
2.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
2.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
1.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
1.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
2.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
4.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
4.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
4.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
1.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
0.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:14

Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:17 AM
05:14 PM