Thời tiết Thái Bình 7 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
21.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
24.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
19.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
21.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
20.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15

Dự báo thời tiết Thái Bình 7 ngày tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:14

Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

764.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:14