Thời tiết Thái Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình những ngày tới

Mưa cường độ nặng 31°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:37

Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

18.54 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.74

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:37