Thời tiết Thái Bình 10 ngày tới

Mưa
0.44 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
20.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0.54 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
22.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0.11 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
20.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
19.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
18.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
14.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
17.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
20.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
23.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
25.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16

Dự báo thời tiết Thái Bình 10 ngày tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:14

Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:14